Klinika Chirurgii Endokrynologicznej Collegium Medicum UJ


Kierownik Kliniki: .............

Adiunkci:
dr med. Marcin Barczyński marbar@mp.pl
dr med. Aleksander Konturek okont@mp.pl

Starsi wykładowcy:
dr med. Jacek Jonkisz jjonkisz@interia.pl

Asystenci:
dr med. Wojciech Cichoń wojtek@mp.pl

    Klinika i Poradnia Chirurgii Endokrynologicznej stanowi wydzieloną jednostkę organizacyjną III Katedry Chirurgii Ogólnej CM UJ w Krakowie, działając na bazie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza. Baza łóżkowa Kliniki przynależy do Oddziału Chirurgicznego, który mieści się na III piętrze głównego budynku szpitalnego ( wjazd windą, lub przejście schodami klatką schodową A).
Poradnia Chirurgii Endokrynologicznej mieści się w kompleksie Szpitalnych Poradni Specjalistycznych w przyziemiu budynku (wejście bocznymi drzwiami od ulicy Prądnickiej lub przewiązką z głównego budynku).

Poradnia Chirurgii Endokrynologicznej czynna:
wtorek 10 - 14
czwartek 10 - 14
środa 14 - 17


Telefony:
Centrala Szpitala: (12) 416 22 66 (12) 633 01 00
Dyżurki Lekarskie (12) 633 01 00 wew. 721, 332
Dyżurki Pielęgniarskie (12) 633 01 00 wew. 621, 526
Poradnia: (12) 633 01 00 wew. 423
Rejestracja do Poradni: (12) 633 01 00 wew. 262
Sekretariat ruchu chorych (12) 633 01 00 wew. 421

Adres e-mail: chirendo@narutowicz.krakow.pl

Zobacz też...

Strona aktualizowana 05.10.2006 r.