Centrala - 12-416-22-66, 12-633-01-00, 12-257-82-00

Rejestracja dla wszystkich poradni 12-257-82-62

Dyrekcja Dyrektor Szpitala – Sekretariat
12-633-53-99, 12-257-85-40, 12-257-86-50, fax 12-416-30-40
Mail: sekretariat@narutowicz.krakow.pl

Rzecznik Prasowy Szpitala 12-257-82-38, 12-257-82-21
Mail: promocja@narutowicz.krakow.pl

Główna Księgowa 12-416-31-34, 12-257-84-14

Za-ca Dyrektora ds. Administr. Techn.
12-257-82-87, 12-257-84-93
Mail: dyrtech@narutowicz.krakow.pl

Za-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 12-257-83-91

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Zarządzania Jakością
12-257-82-21, 12-257-82-38
Mail: promocja@narutowicz.krakow.pl

Główny Specjalista ds. Organizacji i Zarządzania Informacją
12-257-82-85, 12-257-87-93
Mail: gsorg@narutowicz.krakow.pl

Stanowisko pracy ds. Praw Pacjenta 12-257-85-56

Dokumentacja medyczna 12-25-78-557
Mail: dokmed@narutowicz.krakow.pl

Szpitalny Oddział Ratunkowy Kierownik 12-257-82-79, 12-257-86-82
Segregacja medyczna 12-257-84-72
SOR urazowy 12-257-84-24
Dyżurka Lekarska 12-257-86-04
Dyżurka Pielęgniarek 12-257-87-72
Dyżurka Sanitariuszy 12-257-85-02
RTG 12-257-87-80
Transport Zewnętrzny 12-257-87-00
Recepcja 12-257-86-72


Poradnie Specjalistyczne Poradnia Endokrynologiczna 12-257-82-05
Poradnia Kardiologiczna 12-257-82-08
Poradnia Neurologiczna 12-257-87-29
Poradnia Otolaryngologiczna 12-257-82-45
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 12-257-82-72, 12-257-85-72
Poradnia Onkologiczna 12-257-82-52
Poradnia Koloproktologiczna 12-257-83-25, 12-257-82-50
Poradnia Chirurgii Ogólnej 12-257-83-24
Poradnia Urologiczna 12-257-84-31
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna 12-257-82-03
Pracownia Endoskopii 12-257-83-72


Oddział Chirurgii Ogólnej Ordynator 12-257-83-21
Sekretariat 12-630-99-30, 12-633-31-05, 12-633-19-95, 12-257-83-21
Sekretariat-Ruch Chorych Oddz. Chirurgii 12-257-84-21
Dyżurka Lekarzy 12-257-87-21, 12-257-86-52
Dyż.Lekarska pooperacyjna 12-257-83-32
Pielęgniarka Oddziałowa 12-257-82-23
Dyżurka Pielęgniarek 12-257-86-21
Dyżurka Piel.Pooperacyjna 12-257-85-26
Dyżurka Pielęgniarek 12-257-85-22
Anestezjolodzy 12-257-85-23
Psycholog 12-257-87-05
Pracownia USG 12-257-86-25
Poradnia Onkologiczna 12-257-82-52
Poradnia Koloproktologii 12-257-83-25, 12-257-82-50
Poradnia Chirurgii 12-257-84-23
Poradnia Chirurgii Ogólnej 12-257-83-24


Zespół Bloków Operacyjnych i Centralna Sterylizatornia Kierownik Bloków Operacyjnych 12-257-86-54
Blok Operacyjny Chirurgii 12-257-82-02
Stół I 12-257-84-19
Stół II 12-257-85-19
Stół III 12-257-86-19
Sala Wybudzeniowa Chirurgii 12-257-87-22
Blok Operacyjny Ginekologii, Urologii, Laryngologii 12-257-84-80
Blok Oper.Ginekologii -Pielęgniarki 12-257-84-81
Sala Cięć Cesarskich i Laparoskopii 12-257-86-85
Sterylizacja 12-257-82-76
Sekretariat 12-257-83-21


Oddział Urazowo-Ortopedyczny Sekretariat 12-257-82-49
Dyżurka Lekarzy 12-257-82-57
Dyżurka Piel. 12-257-83-02
Oddziałowa 12-257-84-02
Poradnia Urazowo - Ortopedyczna 12-257-82-03


Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Ginekologia
Ordynator 12-257-85-80
Z-cy Ordynatora 12-257-82-39
Sekretariat 12-257-82-46, 12-257-85-80
Dyżurka Lekarska 12-257-87-81, 12-257-82-35
Dyżurka Pielęg.Ginekologicznych 12-257-86-80
Badalnik 12-257-83-83
Sala Zabiegowa 12-257-87-35
Pracownia USG 12-257-87-84
Sala Chorych nr: 1,2,3,4 12-257-83-59
Izolatka 12-257-85-84
Sala wybudzeniowa 12-257-85-83
Sala Chorych nr.135 12-257-83-81
Sala Chorych nr.136 12-257-86-56
Sala Chorych nr.137 12-257-84-56
Sala Chorych nr.138 12-257-84-57
Sala Chorych nr.139 12-257-83-80
Położnictwo
Sekretariat 12-257-83-84
Dyż.Lekarska 12-257-87-81
Dyż.Pielęgniarek 12-257-85-85
Oddziałowa 12-257-83-28
Kuchenka 12-257-84-28
Sala Chorych nr.101 12-257-82-17
Sala Chorych nr.107 12-257-87-34
Sala Chorych nr.108 12-257-84-43
Sala Chorych nr.109 12-257-83-43
Sala Chorych nr.110a 12-257-84-34
Sala Chorych nr.110b 12-257-87-33
Sala Chorych nr.110c 12-257-83-34
Sala Chorych nr.111,112-12 257-85-33
Sala Chorych nr.147 12-257-85-81
Porodówka
Porodówka 12-257-86-94, 12-257-89-85
Dyż.Pielęgniarek 12-257-86-84
sala Cięć 12-257-86-85
Porodówka-porody rodzinne 12-257-5-82
Porodówka Septyczna 12-257-7-85
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza 12-257-82-72, 12-257-85-72
Poradnia Patologi Ciąży 12-257-82-72, 12-257-85-72
Szkoła Rodzenia 12-257-86-05


Oddział Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią Ordynator 12-257-82-69, 12-257-83-85
Dyżurka Lekarska 12-257-84-85
Intensywna Terapia 12-257-84-25
Dyżurka Pielegniarek 12-257-85-85, 12-257-84-82
Poradnia Patologii Noworodka 12-257-82-05


Oddział Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Ordynator 12-257-83-01
Sekretariat 12-257-82-48, 12-257-82-01
Dyżurka Lekarska 12-257-84-01, 12-257-85-90
Oddziałowa 12-257-86-01
Dyżurka Pielęgniarska 12-257-85-01, 12-257-87-01
Poradnia Endokrynologiczna 12-257-82-05


Oddział Chorób Wewnętrznych Ordynator 12-257-82-06
Za-ca Ordynatora 12-257-85-08
Sekretariat 12-257-82-51, 12-257-87-07
Dyżurka Lekarska 12-257-83-07, 12-257-83-18
Oddziałowa 12-257-83-06
Dyżurka Pielegniarek 12-257-82-07, 12-257-85-07
Sala Chorych nr.8,9 12-257-82-63
Sala Chorych nr.10 12-257-86-07
Sala Chorych nr.12 12-257-82-18
Sala Chorych nr.13 12-257-87-06


Oddział Kardiologii z Intensywną Terapią Ordynator 12-257-83-91
Za-ca Ordynatora 12-257-82-54, 12-257-84-20
Sekretariat 12-257-82-53, 12-257-83-91
Dyżurka Lekarska 12-257-82-19, 12-257-83-19
Dyżurka Pielęgniarek 12-257-83-20
Oddziałowa 12-257-83-08
Intensywna Opieka Medyczna Kardiologii 12-257-82-56, 12-257-86-20, 12-257-87-20
Echo serca 12-257-86-91
Endospirometria, EKG 12-257-86-08
Holtery 12-257-83-79
Pokój badań 12-257-87-08
Psycholog 12-257-83-47
Serwis aparatury 12-257-86-90
Rehabilitacja 12-257-85-20
Sale Chorych:
Sala 4 12-257-82-20
Sala 5,6 12-257-84-49
Sala 7,8 12-257-84-48
Sala 9 12-257-84-46
Sala 10 12-257-84-47
Sala 11, 13 12-257-85-99
Sala 13 12-257-83-99
Poradnia Kardiologiczna 12-257-82-08


Oddział Otolaryngologii Ordynator 12-257-83-46
Sekretariat 12-257-83-45
Dyżurka Lekarska 12-257-83-45
Dyżurka Piel. 12-257-87-45
Oddziałowa 12-257-82-64, 12-257-87-56
Poradnia Otolatyngologiczna 12-257-82-45

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym Ordynator 12-257-82-65, 12-257-83-05
Sekretariat 12-257-85-04
Dyżurka Lekarska 12-257-84-52
Dyżurka Piel. 12-257-85-05
Oddziałowa 12-257-85-06
Pracownia EEG 12-257-87-42
Fizykoterapia 12-257-83-62
Pacjenci 12-257-87-04
Poradnia Neurologiczna 12-257-87-29


Oddział Dziecięcy Ordynator 12-257-82-73, 12-257-84-60
Sekretariat 12-257-82-66
Dyżurka Lekarska 12-257-83-68, 12-257-84-66
Oddziałowa 12-257-82-68
Dyżurka Pielęgniarek 12-257-87-67, 12-257-87-69
Kuchenka 12-257-85-66
USG 12-257-84-64
Sala Chorych 12-257-82-67
Sale Chorych -Dzieci Starsze
Sala 1 12-257-84-03
Sala 2 12-257-84-06
Sala 3 12-257-84-05
Sala 4 12-257-84-04
Sale Chorych -Dzieci Młodsze
Sala 1 12-257-82-31
Sala 2 12-257-82-32
Sala 3 12-257-82-33
Sala 4 12-257-82-34
Sala 5 12-257-82-36
Sala 6 12-257-82-37


Oddział Urologii Ordynator 12-257-82-40
Sekretariat 12-257-82-86, 12-257-87-30
Oddziałowa 12-257-83-31
Dyż. Pielegniarek 12-257-85-29
Dyżurka Lekarska 12-257-85-31
Pokój Zabiegowy 12-257-85-30
Pokój opatrunkowy 12-257-85-32
Sala Endoskopi 12-257-85-34
USG 12-257-87-31
ESWL -Dyżurka lekarska 12-257-84-39
Punkt przygotowania pacjenta 12-257-85-35
Poradnia Urologiczna 12-257-84-31


Oddział Intensywnej Opieki Medycznej Sekretariat 12-257-87-25
Dyżurka Lekarska 12-257-86-26
Dyżurka Pielęgniarek 12-257-87-26


Zakład Diagnostyki Obrazowej Kierownik 12-257-82-78, 12-257-87-27
Sekretariat-recepcja 12-257-85-27
Dyżurka Lekarska 12-257-82-27
Technicy 12-257-83-27, 12-257-86-27
Tomograf 12-257-83-00


Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Kierownik 12-257-82-59, 12-257-82-83
Prac.dyżurna-sekretariat 12-257-82-58, 12-257-83-97
HBS,Wasserman, OWA ,Krew,Mocz,Hematol. 12-257-85-97
Prac.chemiczna 12-257-85-97
Prac.Bakteriologiczna 12-257-87-52
Bank Krwi
Prac.serologii, transfuzjologii,grupy krwi 12-257-82-60, 12-257-86-97
Punkt pobrań 12-257-87-28


Pracownia Patomorfologii z Prosektorium Pracownia Histopatologiczna 12-257-86-99, 12-257-86-74
Prosektorium 12-257-87-99


Apteka szpitalna Kierownik 12-257-84-16
Apteka-Receptura 12-257-82-16
Magazyn Leków Gotowych 12-257-83-16
Płyny Infuzyjne 12-257-85-52
Apteka prywatna -Alfik 12-257-83-04


Medycyna Pracy Gabinet Lekarza Medycyny Pracy 12-257-85-55


Pielęgniarka Epidemiologiczna Pielęgniarka Epidemiologiczna 12-257-82-43


Stanowisko d/s Pomocy Społecznej Stanowisko d/s Pomocy Społecznej 12-257-84-40


Stanowisko Pracy Dietetyka Szpitalnego Stanowisko Pracy Dietetyka Szpitalnego 12-257-83-48


Dział Promocji Zdrowia i Marketingu Dział Promocji Zdrowia i Marketingu 12-257-84-84, 12-257-84-18
Sekcja ds. Jakości 12-257-82-21

Biblioteka Medyczna Biblioteka Medyczna 12-257-87-23


Centrala Telefoniczna Konserwator 200
Telefonistki 400, 500

ADMINISTRACJA
Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych 12-257-82-71, 12-257-87-02
Zespół Radców Prawnych 12-257-87-94
Dział Kadr 12-257-82-12, 12-257-82-41
Kierownik Działu Kadr 12-257-82-12, 12-257-87-40
Dział Kadr – Socjalny 12-257-83-41
Dział Informatyki i Administracji Siecią Komputerową 12-257-87-87
Kierownik 12-257-84-42
Informatyk 12-257-82-84, 12-257-86-22
Dział ds. Zamówień Publicznych i Umów – 12-633-27-83, 12-257-82-29, 12-257-82-91
Dział Gospodarki Nieruchomościami 12-257-87-62
Kierownik 12-257-82-81, 12-257-87-62
Inspektor 12-257-26-11
Portiernia Dom Pielęgniarek 12-257-85-88
Portiernia SOR 12-257-86-68
Portiernia Brama Główna 12-257-87-68
Dom Pielęgniarek
I piętro 12-257-83-61
II pietro 12-257-84-61
III piętro 12-257-85-61
Centrala Telefoniczna 12-633-01-00, 12-257-82-00, 12-257-82-01, 12-416-22-66, 12-257-85-00, 12-257-82-00, 12-257-84-00
Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej 12-257-85-16
Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego 12-257-85-16
Stanowisko Pracy ds. BHP 12-257-84-94
Stanowisko Pracy ds. PPOŻ 12-257-84-94
Stanowisko Pracy ds. OC 12-257-82-71, 12-257-87-02
Kapelan Szpitalny 12-257-86-46
Główny Specjalista ds. Organizacji i Zarządzania Informacją 12-257-82-85, 12-257-87-93
Dział Organizacji 12-257-85-79
Kierownik 12-257-85-79
Kancelaria Szpitalna 12-257-87-97
Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej 12-257-85-57
Dział Rozliczeń Usług Medycznych 12-257-82-25, 12-257-82-26, 12-257-86-73 Rejestracja 12-257-82-62
Główny Księgowy 12-416-31-34, 12-257-84-14
Za-ca Głównego Księgowego 12-416-31-34, 12-257-83-10
Dział Finansowo – Księgowy 12-257-83-10, 12-257-84-10, 12-257-87-11
Dział Płac 12-257-87-10
Kierownik 12-257-87-10
Likwidatura Poborów 12-257-82-14, 12-257-86-10, 12-257-85-41
Kasa 12-257-83-15
Dział Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Rozliczeń 12-257-85-49
Kierownik 12-257-85-49
Dział Zaopatrzenia 12 257-82-30, 12-257-82-82
Magazyn 12-257-82-55
Rozliczenia 12-257-83-14
Dział Inwentarza 12-257-87-60
Dział Ewidencji Kosztów 12-257-85-42
Za-ca Dyrektora ds. Administracyjno -Technicznych 12-257-82-87, 12-257-86-49, 12-257-84-93
Dział Administracji i Obsługi 12-257-82-10, 12-257-86-60, 12-257-86-62, 12-257-83-40
Kierownik Działu Administracji i Obsługi 12-257-82-11, 12-257-86-65
Punkt Zbiorczy Bielizny 12-257-83-98
Punkt Szwalniczy 12-257-87-37
Dział Techniczny 12-257-83-70, 12-257-94-93
Kierownik Działu Technicznego 12-257-82-47, 12-257-83-36
Inspektor Nadzoru Budowlanego 12-257-87-24
Warsztat Elektryczny 12-257-87-77
Warsztat Hydrauliczny 12-257-82-77
Warsztat Ślusarsko – Stolarski 12-257-85-77
Warsztat Malarski 12-257-82-13
Tlenownia 12-257-86-77
Kotłownia 12-257-82-44
Dział Aparatury Medycznej 12-257-84-59
Archiwum Zakładowe
Archiwum Medyczne 12-257-86-37
Archiwum Akt Administracyjnych 12-257-86-61


Untitled

3 Pielęgniarki i Położne Odznaczone Przez Ministra

3 Oddanie do użytku zmodernizowanych pomieszczeń

3 Wyniki z konkursu ofert

3 Szpitalne czytanie